Trải nghiệm STEM tại Trường THCS và THPT Thực nghiệm

Học sinh thực hiện bài STEM Thả trứng


Học sinh thực hiện bài STEM Cốc cách nhiệt


Học sinh thực hiện bài STEM Túi khí


Học sinh thực hiện bài STEM Giảm chấn


Related Posts

Leave a comment