Xem tất cả 15 kết quả

1 2 3 4 5 6 columns

Bộ thí nghiệm Ống tia catốt

Model: CR01
Mô tả sản phẩm

Xác định điện tích của các hạt vi mô, sử dụng ống tia catốt.

Bộ thí nghiệm Xác định bậc phản ứng

Model: BP01
Mô tả sản phẩm

Sử dụng máy đo màu theo dõi sự thay đổi màu của dung dịch tím tinh thể, từ đó xác định bậc phản ứng

Bộ thí nghiệm Tính chất của các hợp chất ion và cộng hóa trị

Model: IC01
Mô tả sản phẩm

Sử dụng cảm biến độ dẫn để xác định một chất bất kì là hợp chất ion, cộng hóa trị phân cực, hay cộng hóa trị không phân cực dựa vào các tính chất vật lý của nó.

Bộ thí nghiệm Nguyên lý La Chatelier

Model: LC01
Mô tả sản phẩm

Sử dụng cảm biến pH không dây để xác định ảnh hưởng của việc thay đổi nồng độ các chất lên trạng thái cân bằng của hệ.

Bộ thí nghiệm Điện phân và Pin điện hóa

Model: DP01
Mô tả sản phẩm

Sử dụng các cảm biến dòng điện, điện áp, nhiệt độ không dây để thực hành các bài thí nghiệm điện phân

Bộ thí nghiệm Khảo sát tốc độ phản ứng hóa học

Model:
Mô tả sản phẩm

Học sinh sử dụng cảm biến áp suất và nhiệt độ không dây để khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ của các phản ứng hóa học.

 

Bộ thí nghiệm Định luật Hess. Đo sự thay đổi enthalpy

Model:
Mô tả sản phẩm

Học sinh sử dụng cảm biến nhiệt độ để xác định sự thay đổi enthalpy trong một số phản ứng hóa học

Chứng mình định luật Hess

 

Máy quang phổ không dây

Model: PS-2600
Mô tả sản phẩm

Phù hợp với các thí nghiệm quang phổ học sơ cấp.

Có thể đo được cường độ sáng, độ hấp thụ, độ truyền qua, và huỳnh quang.

 

Máy so màu

Model: PS-2121
Mô tả sản phẩm

 

Our PASPORT Colorimeter records all 4 wavelengths simultaneously–no need to guess at wavelength to get a quality measurement. Digital circuitry handles the calculations, calibrations and adjustments – all you have to do is collect data. Simultaneously reports both absorbance and transmittance. Black, opaque housing eliminates ambient light to assure data accuracy.
Great for Beer’s law experiments, absorbance vs. concentrations, and reaction rates.

  • Auto calibration – insert a cuvette of clear water, press one button and calibration for all wavelengths is done.
  • Samples 5 times a second – making rates of reaction experiments a reality.

Cảm biến hóa học (nâng cao)

Model: PS-2172
Mô tả sản phẩm

Khám phá các định luật khí, phản ứng axit-bazơ, nhiệt hóa học và dung dịch điện phân, tất cả chỉ với một cảm biến!

Đo nhiệt độ, độ pH, áp suất và độ dẫn điện.

Cảm biến thực hiện được chuẩn độ axit-bazơ, chuẩn độ nhiệt độ và chuẩn độ độ dẫn.

Tất cả đều được đo đồng thời.

Máy đo độ phân cực

Model: PS-2235
Mô tả sản phẩm

Đo sự quay quang học của các hợp chất bất đối xứng.

Ánh sáng phân cực phẳng chiếu qua một mẫu chứa hợp chất bất đối xứng, đến một máy phân tích và phát hiện. Độ quay quang học của ánh sáng dựa vào loại và lượng hợp chất.

Đo nồng độ của dung dịch đường dựa trên sự quay quang học của ánh sáng phân cực phẳng.

Cảm biến độ đục

Model: PS-2122
Mô tả sản phẩm

Không như các cảm biến độ đục khác chỉ đo ánh sáng truyền qua, cảm biến độ đục của PASCO đo ánh sáng tán xạ góc 90 độ, sử dụng kĩ thuật Nephelometric tiêu chuẩn công nghiệp.

Việc sử dụng xử lý tín hiệu điện tử khiến các số đo cực kì chính xác với độ lặp lại cao

  • Vỏ bọc đen ngăn cản ánh sáng môi trường, đảm bảo tính chính xác
  • HIệu chỉnh dưới 15s

Bộ Mô hình phân tử

Model: MH01
Mô tả sản phẩm

Mô hình phân tử dạng rỗng.

Các nguyên tử có màu sắc khác nhau.

Các loại liên kết với màu săc khác nhau.

Chắc chắn, dễ dàng tháo lắp.

Bộ thí nghiệm Chuẩn độ

Model: HH01
Mô tả sản phẩm

Thực hiện các thí nghiệm chuẩn độ.

Sử dụng máy đếm giọt để đo chính xác thể tích dung dịch và cảm biến pH để xác định điểm tương đương.

Đồ thị và số liệu hiển thị trực tiếp máy tính bảng.

Có thể xác định điểm tương đương bằng cảm biến nhiệt độ, cảm biến độ dẫn (không bao gồm)