Hiển thị 17–32 trong 39 kết quả

1 2 3 4 5 6 columns

Máy Rumcoop

Model: PTVL2037
Mô tả sản phẩm

Bộ Thí Nghiệm Sóng dừng

Model: SD01
Mô tả sản phẩm

Biểu diễn sóng cơ, sóng dừng trên dây bằng một nguồn tạo sóng điều chỉnh được tần số và biên độ.

Bộ Thí Nghiệm Sóng âm

Model: SA01
Mô tả sản phẩm

Xác định tốc độ truyền âm bằng phương pháp sóng dừng.

Ống Newton

Model: PTVL2027
Mô tả sản phẩm

Bộ Thí Nghiệm Quang Hình

Model: QH01
Mô tả sản phẩm

Thực hiện các thí nghiệm quang học cơ bản với các dụng cụ có độ chính xác cao.

Bộ Thí Nghiệm Nhiệt dung riêng

Model: ND01
Mô tả sản phẩm

Sử dụng cảm biến nhiệt độ để xác định nhiệt dung riêng của kim loại.

Bộ Thí Nghiệm Mô hình mắt

Model: MM01
Mô tả sản phẩm

Mô phỏng mắt người và các tật về mắt.

Bộ Thí Nghiệm Lực hướng tâm

Model: HT01
Mô tả sản phẩm

Khảo sát lực hướng tâm trong chuyển động tròn.

Sử dụng cảm biến không dây và hệ thống chuyển động ma sát thấp giúp giảm đến mức tối thiểu ma sát và sai số.