Hiển thị 33–39 trong 39 kết quả

1 2 3 4 5 6 columns

Bộ Thí Nghiệm Lực đẩy Ác-si-mét

Model: LA01
Mô tả sản phẩm

Sử dụng cảm biến lực để khảo sát lực đẩy Ác-si-mét.

Bộ Thí Nghiệm Các định luật khí lý tưởng

Model: LT01
Mô tả sản phẩm

Sử dụng cảm biến nhiệt độ, áp suất để khảo sát các định luật khí lý tưởng.

Bộ Thí Nghiệm Bức xạ nhiệt

Model: BX01
Mô tả sản phẩm

Khảo sát hiện tượng truyền nhiệt do bức xạ bằng cảm biến nhiệt độ.

Bộ Thí Nghiệm Giao thoa nhiễu xạ ánh sáng

Model: GT01
Mô tả sản phẩm

Quan sát hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng qua 1 khe hẹp.

Quan sát hiện tượng giao thoa ánh sáng qua khe Young.

Xác định bước sóng ánh sáng bằng cảm biến ánh sáng.

Bộ Thí Nghiệm Chuyển động phóng ném

Model: PN01
Mô tả sản phẩm

Máy phóng cho phép điều chỉnh 1 trong 3 mức lực phóng.

Đo được chính xác góc phóng ném.

Cổng quang cho phép đo chính xác thời gian bay.

Bộ thí nghiệm tĩnh điện

Model: TĐ01
Mô tả sản phẩm

Quan sát hiện tượng nhiễm điện do cọ xát và tương tác điện.

Khảo sát chuyển động thẳng đều và biến đổi đều của xe trên máng ngang và máng nghiêng. Nghiệm định luật bảo toàn động lượng, định luật bảo toàn cơ năng

Model: CH01
Mô tả sản phẩm

Khảo sát chuyển động bằng các xe di chuyển trên đường băng.

Các giá trị lực, quãng đường, vận tốc, gia tốc được ghi lại bằng các cảm biến và hiển thị trực tiếp trên máy tính dưới đạng đồ thị, bảng, đồng hồ.

Giúp học sinh kiểm nghiệm các kiến thức cơ học cơ bản.